ราคา Xbox Series X/S จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจาก PS5 เพิ่มขึ้น

Microsoft ได้ประกาศว่าไม่มีแผนที่จะเพิ่มราคาของ Xbox Series X/S หลังจากที่ Sony ประกาศขึ้นราคาสำหรับ PS5 PS5 Xbox Series X Money CoverMicrosoft ได้เปิดเผยว่าไม่มีแผนที่จะเพิ่มราคาของ Xbox Series X/S หลังจากที่...